logo ČSSD
Facebook ČSSD Jeseník

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OKRESNÍ ORGANIZACE

strany, která má na Jesenicku 120ti letou tradici. Na těchto stránkách chceme komunikovat s občany Jesenicka. Chceme s vámi sdílet společné informace, názory a životní postoje - solidaritu, trvale udržitelný rozvoj, ekologickou alternativu a křesťanství, tradici.
Navštivte nás na nám. Svobody 822/1, Jeseník, viz Kontakt.

Předseda OVV ČSSD Jeseník:
Ing. Augustín Bitara

Místopředsedové OVV ČSSD Jeseník:
1. místopředseda: RNDr. Oldřich Vysloužil
místopředseda: René Bastl

Členové OVV ČSSD Jeseník:
Ing. Marie Fomiczewová
Markéta Hladká
Martin Králík
Ing. Petr Mimra
Jaroslav Osina
Ing. Jiří Tomášek
Lubomír Věstinský
Mgr. Šárka Zapletalová

Okresní tajemník ČSSD OVV Jeseník:
Bastlová Čechová Božena